Praktijktafel ‘De vlag en de lading’

Op vrijdag 14 juni organiseert Demos een praktijktafel om betrokken partners op weg te zetten naar de afsprakennota vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede.  Er zijn drie thematafels: praktijktafel over UiT-pas en lokale netwerken; toeleiding via het Rap op Stap kantoor; en intergemeentelijke samenwerken aan een afsprakennota (in samenwerking met Steunpunt Bovenlokale Cultuur) Voor wie: alle betrokken … Lees verder Praktijktafel ‘De vlag en de lading’