Eerste ronde projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten van start gegaan

Het decreet bovenlokale cultuurwerking, dat sinds 1 januari 2019 van kracht is, voorziet in projectsubsidies voor bovenlokale cultuurprojecten. Sinds 15 maart kun je starten met een aanvraag. Wie kan aanvragen?Culturele en jeugdactoren, openbare besturen en verenigingen met rechtspersoon (niet commercieel) die gelieerd zijn aan kunsten, cultureel erfgoed, circuskunsten, amateurkunsten, sociaal-cultureel volwassenenwerk en jeugdwerk kunnen vanaf … Lees verder Eerste ronde projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten van start gegaan

Vaak gestelde vragen over bovenlokale cultuurprojecten

Wil je graag een projectaanvraag indienen voor subsidiëring in het kader van het decreet bovenlokale cultuurwerking? Dan kan het handig zijn om deze lijst met vaak gestelde vragen door te nemen. De lijst werd samengesteld door het departement cultuur, jeugd en sport van de Vlaamse overheid op basis van de vragen die de afgelopen weken … Lees verder Vaak gestelde vragen over bovenlokale cultuurprojecten

Buurten op den buiten

In het kader van deze projectoproep van de Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Landmaatschappij kunnen burgers (feitelijke verenigingen) en vzw’s tot 5.000 euro financiële steun aanvragen om een project uit te voeren dat de sociale cohesie in buurten met een landelijk karakter versterkt. Een aanvraag indienen kan tot en met 1 april. Lees meer

Maak kennis met de drie beleidsprioriteiten voor bovenlokale cultuurprojecten

De Vlaamse overheid reikt drie prioritaire elementen aan die ze extra onder de aandacht wil brengen. Deze beleidsprioriteiten gelden voor de eerste drie indienrondes voor projectsubsidies voor bovenlokale cultuurprojecten. 1ste beleidsprioriteit: aandacht voor socio-demografische uitdagingen2de beleidsprioriteit: transversaal samenwerken over grenzen heen3de beleidsprioriteit: verdiepend werken vanuit eigen sterktesLees meer over de beleidsprioriteiten