Vaak gestelde vragen over bovenlokale cultuurprojecten

Wil je graag een projectaanvraag indienen voor subsidiëring in het kader van het decreet bovenlokale cultuurwerking? Dan kan het handig zijn om deze lijst met vaak gestelde vragen door te nemen. De lijst werd samengesteld door het departement cultuur, jeugd en sport van de Vlaamse overheid op basis van de vragen die de afgelopen weken … Lees verder Vaak gestelde vragen over bovenlokale cultuurprojecten

Maak kennis met de 3 beleidsprioriteiten voor bovenlokale cultuurprojecten

De Vlaamse overheid reikt 3 prioritaire elementen aan die ze extra onder de aandacht wil brengen. Deze beleidsprioriteiten gelden voor de eerste drie indienrondes voor projectsubsidies voor bovenlokale cultuurprojecten. 1e prioriteit: aandacht voor socio-demografische uitdagingen2e prioriteit: transversaal samenwerken over grenzen heen3e prioriteit: verdiepend werken vanuit eigen sterktesLees meer over de beleidsprioriteiten