Maak kennis met de 3 beleidsprioriteiten voor bovenlokale cultuurprojecten

De Vlaamse overheid reikt 3 prioritaire elementen aan die ze extra onder de aandacht wil brengen. Deze beleidsprioriteiten gelden voor de eerste drie indienrondes voor projectsubsidies voor bovenlokale cultuurprojecten. 1e prioriteit: aandacht voor socio-demografische uitdagingen2e prioriteit: transversaal samenwerken over grenzen heen3e prioriteit: verdiepend werken vanuit eigen sterktesLees meer over de beleidsprioriteiten