Maak kennis met de drie beleidsprioriteiten voor bovenlokale cultuurprojecten

De Vlaamse overheid reikt drie prioritaire elementen aan die ze extra onder de aandacht wil brengen. Deze beleidsprioriteiten gelden voor de eerste drie indienrondes voor projectsubsidies voor bovenlokale cultuurprojecten. 1ste beleidsprioriteit: aandacht voor socio-demografische uitdagingen2de beleidsprioriteit: transversaal samenwerken over grenzen heen3de beleidsprioriteit: verdiepend werken vanuit eigen sterktesLees meer over de beleidsprioriteiten