Subsidies voor bovenlokale cultuurprojecten

Projectwerking zorgt voor de nodige dynamische ruimte, en is een belangrijke pijler binnen het decreet bovenlokale cultuurwerking. Het geeft je de kans om te experimenteren en te groeien binnen jouw culturele praktijk. Het decreet stimuleert ook langlopende en duurzame projecten door meerjarige projecten toe te laten.

Een subsidie-aanvraag indienen? Je hebt net de deadline van 15 november gemist. De volgende deadline is 15 mei 2020.

Hulp nodig?
Lees de handleiding van de projectoproep. De handleiding beschrijft de voorwaarden en de procedure.

Meer info?
Stel jouw vraag aan één van onze consulenten. Gebruik het formulier onderaan deze pagina, of neem contact op per telefoon.

Blijf je graag op de hoogte? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Gebruik de handige toolkit

Geef jouw cultuurproject stap voor stap vorm met onze toolkit. Breng de sterktes en zwaktes in kaart. Krijg extra ideeën en inspiratie via denkoefeningen, vragen en checklists.

Download de tools en ga zelfstandig aan de slag. 

Volg een workshop

Vanaf september start het steunpunt met een nieuwe reeks gratis workshops, verspreid over Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Na een toelichting over het subsidiereglement ga je zelf aan de slag met de toolkit die je doorheen alle voorwaarden en criteria loodst.

Lees hier meer over het programma, bekijk de kalender en schrijf in.

Wie kan een projectsubsidie aanvragen?

 • Culturele en jeugdactoren, en openbare besturen: verenigingen met rechtspersoon die verbonden zijn met kunsten, cultureel erfgoed, circuskunsten, amateurkunsten, sociaal-cultureel volwassenenwerk en jeugdwerk;
 • die gevestigd zijn in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • die de regels van de democratie en het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens toepassen in de werking;
 • en die tijdig een volledig dossier, in het Nederlands opgesteld, indienen.

Wanneer een subsidie aanvragen?

Elk jaar zijn er twee projectoproepen. In 2019 kon je een dossier indienen tot en met 15 november. De volgende deadline is 15 mei 2020.

Wat zijn de minimale voorwaarden?

 • het project voert minimaal twee functies uit;
 • heeft een bovenlokale schaalgrootte, reikwijdte en relevantie;
 • overstijgt de reguliere werking van de aanvragende actor;
 • heeft een culturele finaliteit;
 • heeft een in de tijd, en in opzet of doelstelling afgebakend karakter;
 • heeft een looptijd van maximaal 3 opeenvolgende jaren (één of twee jaar kan uiteraard ook);
 • heeft een zakelijk luik dat financieel sluitend is.

Beleidsprioriteiten
De Vlaamse overheid wil aan de culturele sectoren en het culturele veld drie prioritaire elementen aanreiken. Deze prioriteiten zijn geen bijkomende uitsluitende criteria. Ze laten toe om bovenlokaal cultuurwerk vorm te geven door samenwerking en samenhang, opgebouwd vanuit eigen expertise. Elke prioriteit staat op zich, maar nodigt uit om verbinding te maken met de andere prioriteiten.

Hoe dien je een subsidieaanvraag in?
Dien je project in via KIOSK, de online-applicatie van de Vlaamse overheid. Lees zeker de handleiding voor KIOSK. Let op! Je hebt een login nodig. Vraag deze tijdig aan.

Een commissie van experten beoordeelt de projecten.

Vragen? Hulplijnen?
Het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid maakte een overzicht van vaak gestelde vragen.

Technische informatie? Mail naar kiosk@vlaanderen.be

Inhoudelijke informatie? Mail het departement via bovenlokaal.cjm@vlaanderen.be of bel naar 02 553 42 27.

Of stel een vraag aan één van onze consulenten.


Zakelijke ondersteuning
Welke organisatievorm kies je het best? Hoe stel je een realistisch financieel plan op? Maak een afspraak met Cultuurloket en krijg hulp bij het zakelijke luik van je dossier.


Stel jouw vraag via ons contactformulier