Werkwijze


Een nieuwe organisatie uitbouwen brengt heel wat uitdagingen met zich mee. Daarom zullen we in deze opstartfase op twee sporen werken. In de komende maanden ontwikkelen we concrete ondersteunende acties met een focus op het nieuwe decreet Bovenlokale Cultuurwerking. Bekijk hier alvast de eerstkomende deadlines voor het aanvragen van subsidies. Op deze pagina vind je onze dienstverlening rond intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.
Tegelijkertijd werken we samen met de sector aan een gedragen en actuele visie, waarmee we ons als steunpunt zullen inzetten voor de ontwikkeling van het bovenlokale cultuurlandschap.
Visie, actiedomeinen, dienstverlening en werkwijze omschrijven we in het beleidsplan dat tegen het najaar vorm krijgt. De organisatiestructuur en de werking groeien mee met dit proces.