Opdracht

DE OPDRACHT
“Om de ge├»ntegreerde werking van een kwalitatief, duurzaam en divers bovenlokaal cultuurlandschap te stimuleren, subsidieert de Vlaamse Regering een steunpunt. Een steunpunt is een centrum van expertise. Het heeft als doel individuen, organisaties en besturen te ondersteunen bij hun praktijkontwikkeling, subsidieaanvragen en beleidsvisie rond bovenlokale cultuur, en de ontwikkelingen van het lokale en bovenlokale culturele veld als geheel te stimuleren om de doelstellingen, vermeld in dit decreet, te bereiken.” 

Bron: Vlaams decreet bovenlokale cultuurwerking, art. 29, 15 juni 2018