Over ons

Op 1 januari begon het nieuwe steunpunt aan zijn opdracht. We schieten snel uit de startblokken met een concreet aanbod, en werken samen met de sector aan een actuele en gedragen visie die ons de komende jaren richting geeft. Lees hier meer over onze start. Bekijk hier onze dienstverlening voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.
Opdracht

DE OPDRACHT
“Om de geïntegreerde werking van een kwalitatief, duurzaam en divers bovenlokaal cultuurlandschap te stimuleren, subsidieert de Vlaamse Regering een steunpunt. Een steunpunt is een centrum van expertise. Het heeft als doel individuen, organisaties en besturen te ondersteunen bij hun praktijkontwikkeling, subsidieaanvragen en beleidsvisie rond bovenlokale cultuur, en de ontwikkelingen van het lokale en bovenlokale culturele veld als geheel te stimuleren om de doelstellingen, vermeld in dit decreet, te bereiken.” 

Bron: Vlaams decreet bovenlokale cultuurwerking, art. 29, 15 juni 2018

Werkwijze


Een nieuwe organisatie uitbouwen brengt heel wat uitdagingen met zich mee. Daarom zullen we in deze opstartfase op twee sporen werken. In de komende maanden ontwikkelen we concrete ondersteunende acties met een focus op het nieuwe decreet Bovenlokale Cultuurwerking. Bekijk hier alvast de eerstkomende deadlines voor het aanvragen van subsidies. Op deze pagina vind je onze dienstverlening rond intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.
Tegelijkertijd werken we samen met de sector aan een gedragen en actuele visie, waarmee we ons als steunpunt zullen inzetten voor de ontwikkeling van het bovenlokale cultuurlandschap.
Visie, actiedomeinen, dienstverlening en werkwijze omschrijven we in het beleidsplan dat tegen het najaar vorm krijgt. De organisatiestructuur en de werking groeien mee met dit proces.

Wie is wie?


BESTUURSLEDEN
Lieven Dehandschutter, Ann Deweerdt, Luc Martens, Guy Redig, Annelies Thoelen


TEAM
vlnr: Gwennan Dekens, Sylvia Matthys, Leonie Lanssens, Lien Verwaeren, Benedikte De Vos
Hilde Van Malderen (niet afgebeeld)