Nieuws

Juridische of bestuurlijke vragen rond IGS?

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die een regisseursrol vervullen in het bovenlokale culturele veld kunnen een werkingssubsidie aanvragen van max. 100.000 euro per werkjaar voor een looptijd van zes jaar. Een intergemeentelijk samenwerkingsverband is een rechtspersoon, opgericht volgens de bepalingen van het decreet Lokaal Bestuur (2017). Het Agentschap Binnenlands Bestuur en VVSG kunnen assisteren bij juridische en bestuurlijke vragen.

Vaak gestelde vragen over bovenlokale cultuurprojecten

Wil je graag een projectaanvraag indienen voor subsidiëring in het kader van het decreet bovenlokale cultuurwerking? Dan kan het handig zijn om deze lijst met vaak gestelde vragen door te nemen. De lijst werd samengesteld door het departement cultuur, jeugd en sport van de Vlaamse overheid op basis van de vragen die de afgelopen weken … Lees verder Vaak gestelde vragen over bovenlokale cultuurprojecten

Vrijetijdsmonitor

De Vlaamse subsidies voor het lokaal cultuur-, jeugd- en sportbeleid werden in 2016 overgeheveld naar het Gemeentefonds, maar de Vlaamse overheid en de lokale besturen willen wel blijven monitoren wat er lokaal leeft en speelt op vrijetijdsgebied. Het Departement CJM, Sport Vlaanderen en VVSG brachten verschillende gegevensbronnen bijeen op de lokale vrijetijdsmonitor. Daarnaast vulden 232 gemeenten in 2018 … Lees verder Vrijetijdsmonitor

Het Steunpunt voor Bovenlokale Cultuur

Begin 2019 ging het Steunpunt voor Bovenlokale Cultuur van start. Het is een nieuwe organisatie die als doel heeft individuen, organisaties en besturen uit Vlaanderen en Brussel te ondersteunen bij hun praktijkontwikkeling, subsidieaanvragen en beleidsvisie rond bovenlokale cultuur. De organisatie vindt haar oorsprong in het nieuwe decreet bovenlokale cultuurwerking en zal de ontwikkeling van het … Lees verder Het Steunpunt voor Bovenlokale Cultuur

Verslag Cultuurforum 2020

Op dinsdag 15 januari 2019 nodigde de Vlaams viceminister-president Sven Gatz de jeugd- en cultuursector uit voor het 8ste publieksmoment van het Cultuurforum 2020 in De Kruitfabriek in Vilvoorde. Ook het nieuwe Steunpunt was van de partij. Check hier presentaties en foto's. https://www.youtube.com/watch?time_continue=130&v=0OWjP5cNams

Maak kennis met de 3 beleidsprioriteiten voor bovenlokale cultuurprojecten

De Vlaamse overheid reikt 3 prioritaire elementen aan die ze extra onder de aandacht wil brengen. Deze beleidsprioriteiten gelden voor de eerste drie indienrondes voor projectsubsidies voor bovenlokale cultuurprojecten. 1e prioriteit: aandacht voor socio-demografische uitdagingen2e prioriteit: transversaal samenwerken over grenzen heen3e prioriteit: verdiepend werken vanuit eigen sterktesLees meer over de beleidsprioriteiten