Voorwaarden

Een intergemeentelijk samenwerkingsverband is een rechtspersoon, opgericht volgens de bepalingen van het decreet Lokaal Bestuur (2017).

  • Het omvat minimaal vier omliggende gemeenten
  • alle aangesloten gemeenten brengen jaarlijks een bedrag in dat minstens gelijk is aan de jaarlijkse subsidie van de Vlaamse Regering
  • het samenwerkingsverband dient een cultuurnota in met een transversale, gedragen en consistente visie op het bovenlokale cultuurwerk voor de duur van de subsidieperiode
  • het samenwerkingsverband is gevestigd in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad
  • het volledige aanvraagdossier wordt tijdig (uiterlijk 1 oktober 2019) ingediend