Een IGS oprichten of verlengen?


Een intergemeentelijk samenwerkingsverband zoals bedoeld in het decreet bovenlokale cultuurwerking is een samenwerkingsverband tussen verschillende lokale besturen. Het wordt opgericht volgens de regelgeving omschreven in het Decreet Lokaal Bestuur (DLB, 2017).
Het samenwerkingsverband heeft een eigen rechtspersoon, vaak onder de vorm van een projectvereniging. De specifieke regelgeving vind je hier terug. Lees hier meer over de voorwaarden. Aan de oprichting of continuering van een intergemeentelijk samenwerkingsverband komen heel wat stappen te pas. Heb je juridische of bestuurlijke vragen? Dan kun je hier terecht.

Voorwaarden

Een intergemeentelijk samenwerkingsverband is een rechtspersoon, opgericht volgens de bepalingen van het decreet Lokaal Bestuur (2017).

  • Het omvat minimaal vier omliggende gemeenten
  • alle aangesloten gemeenten brengen jaarlijks een bedrag in dat minstens gelijk is aan de jaarlijkse subsidie van de Vlaamse Regering
  • het samenwerkingsverband dient een cultuurnota in met een transversale, gedragen en consistente visie op het bovenlokale cultuurwerk voor de duur van de subsidieperiode
  • het samenwerkingsverband is gevestigd in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad
  • het volledige aanvraagdossier wordt tijdig (uiterlijk 1 oktober 2019) ingediend