Als steunpunt benaderen we intergemeentelijke samenwerkingsverbanden als een breed begrip: zowel bestaande intergemeentelijke projectverenigingen voor cultuur als eenieder wie ambitie heeft om binnen dit decretale kader een werkingssubsidie (of projectsubsidie) aan te vragen voor de regierol behoort tot onze doelgroep. Op termijn willen we met deze groep een lerend netwerk vormen, met oog voor de verschillende profielen en noden.

Ons aanbod vandaag
De deadline voor de aanvraag is 1 oktober 2019, heel binnenkort dus. Het steunpunt ondersteunt (potentiële) aanvragers vanuit een vraaggestuurde werking.

Concrete, inhoudelijke vragen? Een idee aftoetsen?

Contacteer ons: we staan je graag te woord en gaan op zoek naar het antwoord. Jouw contactpersonen voor IGS: Lien Verwaeren, Gwennan Dekens (moederschapsrust van 5/4 tot 25/8), Leonie Lanssens en Sylvia Matthys. Vind alle contactgegevens hier terug.
Voor juridische en bestuurlijke vragen kun je hier terecht.

Het departement cultuur, jeugd en media bundelt op een themapagina alle info over de werkingssubsidie voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, compleet met overzicht van vaak gestelde vragen. Er is ook een leidraad beschikbaar voor samenwerkingsverbanden die een aanvraag willen doen.

Heb je specifieke vragen rond de omgevingsanalyse, het aanvraagsjabloon voor KIOSK, IGS en UiT-pas, regierol, financieringsmodellen, doelstellingen en acties … aarzel niet ons te contacteren.

Op uitnodiging

We ontwikkelden een workshop en toolkit om jeugd- en cultuurorganisaties en lokale besturen met raad en daad bij te staan voor de uitwerking van een cultuurproject met bovenlokale uitstraling. We touren met nieuwe workshop en toolkit vanaf september. Wil je graag hosten voor jouw regio? Geef dan even een seintje via info@cultuurbovenlokaal.be.

Nodig ons uit als klankbord tijdens het planningsproces voor de intergemeentelijke cultuurnota: we inspireren en denken graag mee. Indien gewenst kunnen we ook een presentatie of toelichting voorzien. Helemaal op maat.

Lerend netwerk

Weten wie er nog een aanvraag plant? We hebben een adressenlijst ter beschikking van ons bekende structuren en initiatieven.
Alle IGS coördinatoren en -medewerkers, zowel van regio’s die structureel dan wel projectmatig middelen aanvragen, kunnen deel uitmaken van ons lerend netwerk IGS. Via dit netwerk kun je informatie uitwisselen met collega’s, en inspiratie & kennis opdoen.