Intergemeentelijk

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) die een regisseursrol vervullen in het bovenlokale culturele veld kunnen een werkingssubsidie aanvragen van max. 100.000 euro per werkjaar voor een looptijd van zes jaar. Het volledige aanvraagdossier wordt uiterlijk 1 oktober 2019 ingediend via KIOSK. Instappen kan maar om de zes jaar.

Een IGS oprichten of verlengen?


Een intergemeentelijk samenwerkingsverband zoals bedoeld in het decreet bovenlokale cultuurwerking is een samenwerkingsverband tussen verschillende lokale besturen. Het wordt opgericht volgens de regelgeving omschreven in het Decreet Lokaal Bestuur (DLB, 2017).
Het samenwerkingsverband heeft een eigen rechtspersoon, vaak onder de vorm van een projectvereniging. De specifieke regelgeving vind je hier terug. Lees hier meer over de voorwaarden. Aan de oprichting of continuering van een intergemeentelijk samenwerkingsverband komen heel wat stappen te pas. Heb je juridische of bestuurlijke vragen? Dan kun je hier terecht.

Dienstverlening

Als steunpunt benaderen we intergemeentelijke samenwerkingsverbanden als een breed begrip: zowel bestaande intergemeentelijke projectverenigingen voor cultuur als eenieder wie ambitie heeft om binnen dit decretale kader een werkingssubsidie (of projectsubsidie) aan te vragen voor de regierol behoort tot onze doelgroep. Op termijn willen we met deze groep een lerend netwerk vormen, met oog voor de verschillende profielen en noden.

Ons aanbod vandaag
De deadline voor de aanvraag is 1 oktober 2019, heel binnenkort dus. Het steunpunt ondersteunt (potentiële) aanvragers vanuit een vraaggestuurde werking.

Concrete, inhoudelijke vragen? Een idee aftoetsen?

Contacteer ons: we staan je graag te woord en gaan op zoek naar het antwoord. Jouw contactpersonen voor IGS: Lien Verwaeren, Gwennan Dekens (moederschapsrust van 5/4 tot 25/8), Leonie Lanssens en Sylvia Matthys. Vind alle contactgegevens hier terug.
Voor juridische en bestuurlijke vragen kun je hier terecht.

Het departement cultuur, jeugd en media bundelt op een themapagina alle info over de werkingssubsidie voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, compleet met overzicht van vaak gestelde vragen. Er is ook een leidraad beschikbaar voor samenwerkingsverbanden die een aanvraag willen doen.

Heb je specifieke vragen rond de omgevingsanalyse, het aanvraagsjabloon voor KIOSK, IGS en UiT-pas, regierol, financieringsmodellen, doelstellingen en acties … aarzel niet ons te contacteren.

Op uitnodiging

We ontwikkelden een workshop en toolkit om jeugd- en cultuurorganisaties en lokale besturen met raad en daad bij te staan voor de uitwerking van een cultuurproject met bovenlokale uitstraling. We touren met nieuwe workshop en toolkit vanaf september. Wil je graag hosten voor jouw regio? Geef dan even een seintje via info@cultuurbovenlokaal.be.

Nodig ons uit als klankbord tijdens het planningsproces voor de intergemeentelijke cultuurnota: we inspireren en denken graag mee. Indien gewenst kunnen we ook een presentatie of toelichting voorzien. Helemaal op maat.

Lerend netwerk

Weten wie er nog een aanvraag plant? We hebben een adressenlijst ter beschikking van ons bekende structuren en initiatieven.
Alle IGS coördinatoren en -medewerkers, zowel van regio’s die structureel dan wel projectmatig middelen aanvragen, kunnen deel uitmaken van ons lerend netwerk IGS. Via dit netwerk kun je informatie uitwisselen met collega’s, en inspiratie & kennis opdoen.