Intergemeentelijk

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) die een regisseursrol vervullen in het bovenlokale culturele veld kunnen een werkingssubsidie aanvragen van max. 100.000 euro per werkjaar voor een looptijd van zes jaar. Het volledige aanvraagdossier wordt uiterlijk 1 oktober 2019 ingediend via KIOSK. Instappen kan maar om de zes jaar.

Een IGS oprichten of verlengen?


Een intergemeentelijk samenwerkingsverband zoals bedoeld in het decreet bovenlokale cultuurwerking is een samenwerkingsverband tussen verschillende lokale besturen. Het wordt opgericht volgens de regelgeving omschreven in het Decreet Lokaal Bestuur (DLB, 2017).
Het samenwerkingsverband heeft een eigen rechtspersoon, vaak onder de vorm van een projectvereniging. De specifieke regelgeving vind je hier terug. Lees hier meer over de voorwaarden. Aan de oprichting of continuering van een intergemeentelijk samenwerkingsverband komen heel wat stappen te pas. Heb je juridische of bestuurlijke vragen? Dan kun je hier terecht.

Dienstverlening

Als steunpunt benaderen we bovenlokale samenwerkingsverbanden als een breed begrip: zowel bestaande samenwerkingsverbanden voor cultuur als eenieder wie specifieke ambitie heeft om binnen het decretale kader een werkingssubsidie (of projectsubsidie) aan te vragen voor de regierol behoort tot onze doelgroep. Op termijn willen we met deze groep een lerend netwerk vormen, met oog voor de verschillende profielen en noden. Onze actuele dienstverlening vind je hieronder terug.

Een aanvraag voorbereiden?

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media bundelt op een themapagina alle info over de werkingssubsidie voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, compleet met overzicht van vaak gestelde vragen. Er is ook een leidraad beschikbaar voor samenwerkingsverbanden die een aanvraag willen doen.

Een aanvraagdossier indienen voor een werkingssubsidie voor de periode 1 januari 2020 tot 31 december 2025 kan tot uiterlijk 1 oktober en verloopt via KIOSK, de webapplicatie van het departement. De toelichting voor de opmaak van het dossier in KIOSK en de technische informatie vind je hier terug. Je kunt er ook de verplichte sjablonen voor de intentieverklaring en de meerjarenbegroting terugvinden.

Dienstverlening

Concrete, inhoudelijke vragen? Een idee aftoetsen?

Contacteer ons: we staan je graag te woord en gaan op zoek naar het antwoord. Jouw contactpersonen voor IGS: Lien Verwaeren, Gwennan Dekens, Leonie Lanssens en Sylvia Matthys. Vind alle contactgegevens hier terug.

Voor juridische en bestuurlijke vragen kun je hier terecht.

Heb je specifieke vragen rond de omgevingsanalyse, het aanvraagsjabloon voor KIOSK, IGS en UiT-pas, de invulling van de regierol, financieringsmodellen, het formuleren van doelstellingen en acties … aarzel niet ons te contacteren.

Op uitnodiging

We ontwikkelden een workshop en toolkit om jeugd- en cultuurorganisaties en lokale besturen met raad en daad bij te staan voor de uitwerking van een cultuurproject met bovenlokale uitstraling. We touren met deze workshop en toolkit telkens een tweetal maanden voor de deadline van een oproep. In september zijn we te gast in de regio’s van CO7, POLS, CNEK en Mijnstreek. Wil je in de toekomst graag hosten voor jouw regio? Geef dan even een seintje via info@cultuurbovenlokaal.be.

Nodig ons uit als klankbord tijdens het planningsproces voor de intergemeentelijke cultuurnota: we inspireren en denken graag mee. Indien gewenst kunnen we een werkversie van de Cultuurnota nalezen, of een presentatie of toelichting voorzien in jouw regio. Helemaal op maat.

Lerend netwerk

Weten wie er nog een aanvraag plant? We hebben een adressenlijst ter beschikking van ons bekende structuren en initiatieven.

Alle IGS coördinatoren en -medewerkers, zowel van regio’s die structureel dan wel projectmatig middelen aanvragen, kunnen deel uitmaken van ons lerend netwerk IGS. Via dit netwerk kun je informatie uitwisselen met collega’s, en inspiratie & kennis opdoen.

Op 11 juni hadden we een tweede bijeenkomst van het lerend netwerk, met focus op de invulling van de regierol.

Joris De Corte van N-lab lichtte toe wat de mogelijke vormen van samenwerking zijn, welke opportuniteiten en valkuilen er daarbij zijn en welke rol/taak een regisseur kan opnemen in een samenwerking.

Michèle Van Elslander, stafmedewerker bij welzijnsoverleg Regio Gent, vertelde hoe zij in hun dagdagelijkse werking invulling geven aan een regierol. Via een signalenbeleid dat wordt uitgevoerd met regisseurs spelen ze in op de regierol, beschreven in het decreet lokaal sociaal beleid.