Kom jij ook naar ons inspiratie- en netwerkevent?

vrijdag 29 november 2019

Let op! Het event is VOLZET. Ben je ingeschreven? Dan krijg je een bevestigingsmail, met je persoonlijke programma, en alle praktische info.

Hedendaagse kunst in een breugeliaans landschap. Mode en een inclusieve samenleving. Solidariteit in een diverse stad. Participatie en oude spoorwegbermen. Ecologie en cultuur. Uitdagende combinaties?

Luister naar de verhalen van boeiende sprekers. En steel ideeën voor jouw culturele praktijk.

Ontdek hier meer info over de sprekers en hun verhaal.

Gesprekstafels

Projectcoördinatoren, initiatiefnemers en ervaringsdeskundigen doen kort hun verhaal. Soms staan ze met beide voeten in de praktijk, soms vertellen ze vanuit beleidsmatig perspectief. Ze delen hun ideeën en bedenkingen. En, ze nodigen jou uit tot dialoog.

12 tafels / 15 sprekers / 2 rondes van 45 minuten

Culturele Hoofdstad 2018 Leeuwarden-Friesland: de kracht van brede samenwerkingen en een open mind

Immie Jonkman (NL) / artistiek leider
/ ronde 1 & 2

Hoe zorg je voor een succesvolle samenwerking tussen stad, en het omliggende platteland? Culturele Hoofdstad 2018 Leeuwarden-Friesland zette 700 projecten op het programma: professioneel en amateur, groot en klein. Het project drukte zijn stempel op de (culturele) toekomst van de regio.

Antennewerking: een intergemeentelijke groep voor een evenwichtig cultureel aanbod in een plattelandsregio

Liesbeth Provoost / directeur Vormingplus Oost-Brabant
/ ronde 1

Vormingplus Oost-Brabant streeft met deze antennewerking, met 5 actieve antennes en 16 betrokken gemeenten naar een lokaal aangepast aanbod van educatieve activiteiten. Vormingplus coördineert en de partners vullen aan.

De blik van Bruegel: kunst en erfgoed in de openbare ruimte

Kathleen Leys / projectleider
/ ronde 2

450 jaar geleden stierf Pieter Bruegel de Oude. Het Pajotse landschap liet een grote indruk na op zijn schilderkunst. Maar wat als er in de regio geen enkel schilderij van Bruegel te vinden is? Wat doe je dan in een Bruegeljaar? De Blik van Bruegel, een openluchttentoonstelling met 15 interventies van hedendaagse kunstenaars, designers en architecten verzoent kunst, erfgoed en landschap. 

Zinneke: de kunst van het creëren van een gedeelde ruimte

Myriam Stoffen / directeur
/ ronde 1 & 2

Zinneke verenigt bewoners, verenigingen, scholen en kunstenaars uit Brussel en daarbuiten. Het gaat sociale en culturele uitdagingen artistiek en collectief aan en roert de publieke ruimte. Meer dan een parade, is Zinneke een plek voor experiment en ontmoeting.

Fashionclash: hoe mode bijdraagt tot een betere, schonere en meer inclusieve wereld

Branko Popovic (NL) / multidisciplinair modemaker
/ ronde 1 & 2

Fashionclash is een innovatief en interdisciplinair presentatieplatform voor mode en een wereldwijd netwerk van ontwerpers en artiesten. Het daagt deelnemers en bezoekers uit om na te denken en van gedachten te wisselen over urgente kwesties en ontwikkelingen in de samenleving. 

SerVies: een project rond fijnstof van Handmade in Brugge

Bart Geernaert / coördinator De Republiek
/ ronde 1 & 2

Handmade in Brugge wil samen met stadsbewoners en keramisten een servies ontwikkelen, geglazuurd met lokaal geoogst fijnstof. SerVies visualiseert en sensibiliseert op een frisse manier rond de impact van fijnstof op gezondheid en milieu, én verbindt partners uit verschillende sectoren.

Bouwstenen voor intergemeentelijk samenwerken

Lieven Janssens / oprichter Neteland en burgemeester Vorselaar

/ ronde 1

Herentals, Olen, Vorselaar, Herenthout en Grobbendonk vormen samen Neteland. Wat motiveert deze 5 gemeenten om intergemeentelijk samen te werken? Welke structuur, afspraken en proces doen dit verhaal slagen? En welke rol speelt cultuur hierin? 

/ ronde 2

Waarom is het interessant intergemeentelijk bestuurskracht in te kopen? Wat zijn interessante paden? Kunnen we spreken van regio-identiteit? Wat zijn valkuilen en succesfactoren? Vanuit zijn onderzoek aan de Universiteit Antwerpen biedt Lieven Janssens een kader.

Gebermte: een participatief experiment voor de herwaardering van oude spoorwegbermen 

Bart Pluym / initiatiefnemer
/ ronde 1 & 2

Gebermte betrekt inwoners en bezoekers bij de herwaardering van de oude spoorwegbermen van Mortsel en Wilrijk. Het doel? Een flexibele, open en spontane parkruimte creëren.

PianoDays2020: 11 gemeenten uit de Noordrand plaatsen 1 maand lang de piano centraal 

Jo Sollie / cultuurfunctionaris Cultuurcentrum Strombeek
/ ronde 1 & 2

Intieme pianoconcerten langs een fietsroute. Klassiek, jazz of pop, één maand lang in de hele regio. Koor&Stem begeleidt 200 leerlingen in 2 kinderkoren. En, een pianomarathon in Brussels Airport.

Zinnema: radicale participatie via mede-eigenaarschap

Jan Wallyn / directeur Zinnema
/ ronde 1

In 2016 koos Zinnema, open talentenhuis in Anderlecht, voor een radicale participatie. Een artiestendenktank van 7 kunstenaars, producers en curators neemt de regie in handen. Het resultaat? Een groter, diverser en meer betrokken publiek, gedeelde kennis en methodologieën.

Route42: van samenwerkingsverband naar regionale bibliotheek

Paul Kellens / bibliothecaris Herzele en docent Bibliotheekschool Gent
/ ronde 1 & 2

Route 42 is een samenwerkingsverband van 6 bibliotheken gelegen langs de N42. Route42 koos er 2 jaar geleden voor om een regionale bibliotheek te worden. Hoe zet je zulke samenwerking op?

Translab K: een regionaal platform voor ecologische transitie-initiatieven

Jef Van Eyck / educatief medewerker Vormingplus Kempen  
/ ronde 1 & 2

Autodelen, een fietsbibliotheek, cohousing. Het zijn allemaal voorbeelden van deeleconomie. TransLab K is een regionaal samenwerkingsverband, opgezet vanuit Vormingplus Kempen. Het zet ecologische transitie op de kaart, via thematische campagnes, lokale transitiegroepen en het stimuleert burgers tot participatie.

Passerelle: talentontwikkeling via dans en performance, voor élke jongere

Pol Coussement / artistiek en zakelijk leider
/ ronde 2

Passerelle begeleidt kinderen en jongeren en stimuleert hen om zich via dans, beweging, expressie en performance artistiek en persoonlijk te ontplooien. Ook de maatschappelijk kwetsbare jongeren.

10 tips om cultuurluwe regio’s in Vlaanderen te vermijden

Veerle Van Bun, directeur C-mine
/ ronde 1

Binnen het traject ‘Leiderschap in Cultuur in de Lage Landen’ werkten Antwerp Management School en Universiteit Utrecht een kleine studie uit. Het resultaat? 10 tips om cultuurluwe regio’s te vermijden. Stof tot discussie.

Onderstroom: netwerk rond artist development in Limburg 

Heleen Van Loon / curator talent bij Z33
/ ronde 2

Onderstroom is een multidisciplinair initiatief van het Limburgs Kunstenoverleg. Het coördineert activiteiten rond talentontwikkeling in de beeldende kunst, vormgeving, architectuur, muziek, theater, dans, … in Limburg.

Dit is een event van het Steunpunt voor Bovenlokale Cultuur in samenwerking met Cornelis Serveert.