Decreet bovenlokale cultuurwerking

Sinds 1 januari 2019 is het decreet bovenlokale cultuurwerking van kracht. Het decreet werd op 6 juni 2018 aangenomen door het Vlaams Parlement. De Vlaamse Regering besliste op 15 juni 2018 tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet bovenlokale cultuurwerking. Op 26 oktober 2018 werd ook het uitvoeringsbesluit goedgekeurd.

Het decreet voorziet in 3 subsidielijnen
– projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten
– werkingssubsidie voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 
– werkingssubsidie voor een steunpunt bovenlokale cultuurwerking

Bekijk hier alle deadlines voor subsidieaanvragen. Het departement cultuur, jeugd en media organiseerde infosessies om te informeren over het decreet. Je vindt de presentaties hier.

Dit decreet heeft tot doel een kwalitatieve, duurzame, diverse en geïntegreerde bovenlokale cultuurwerking uit te bouwen, te stimuleren en te optimaliseren; en cultuurparticipatie te bevorderen en te versterken. Hiervoor focust het nieuwe decreet op de ontwikkeling en verspreiding van praktijken van culturele organisaties die een antwoord kunnen bieden in de bovenlokale context.