Praktijktafel ‘De vlag en de lading’

Op vrijdag 14 juni organiseert Demos een praktijktafel om betrokken partners op weg te zetten naar de afsprakennota vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede.  Er zijn drie thematafels: praktijktafel over UiT-pas en lokale netwerken; toeleiding via het Rap op Stap kantoor; en intergemeentelijke samenwerken aan een afsprakennota (in samenwerking met Steunpunt Bovenlokale Cultuur) Voor wie: alle betrokken … Lees verder Praktijktafel ‘De vlag en de lading’

Colloquium ‘Vernieuwende businessmodellen in de cultuursector’

Op woensdag 22 mei 2019 organiseert het Fonds voor Cultuurmanagement van de Universiteit Antwerpen haar jaarlijks colloquium. Onder druk van de digitalisering moeten culturele en creatieve organisaties hun manier van werken herdenken. Zowel op Europees als op lokaal niveau is het vinden van een vernieuwend businessmodel het nieuwe buzz word in de culturele sector. Programma en inschrijven