Beleidsnota en begroting cultuur bekend

De beleidsnota en de begroting Cultuur voor de periode 2019-2024 zijn bekend. Decreet Bovenlokale Cultuurwerking De nota verwijst enkele keren naar het  nieuwe decreet Bovenlokale Cultuurwerking en de werking van een Steunpunt voor Bovenlokale Cultuur, met onder meer deze passage:  “Met de opstart in 2019 van een nieuw decreet op de bovenlokale culturele werking, tekent … Lees verder Beleidsnota en begroting cultuur bekend