De commissie bovenlokale cultuurprojecten maakte haar selectie bekend. 34 projecten kregen een positief advies én krijgen financiële middelen.

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media stelde in juni 2019 enkele vragen aan de indieners van alle ontvankelijke dossiers. 52% gaf antwoord. De resultaten? We selecteerden er enkele.

Welk profiel hebben de indieners?
Kunsten, lokaal cultuurbeleid en amateurkunsten zijn het best vertegenwoordigd. De komende maanden duiken we in alle dossiers en maken we een volledig en uitgebreid profiel op.

Waarom bovenlokaal werken?
De belangrijkste redenen om krachten te bundelen, over de grenzen van gemeenten heen:  

  • middelen, personeel, infrastructuur of expertise delen;
  • regionale uitdagingen aanpakken.

Indieners noemden ook de volgende redenen:

  • een groter bereik;
  • professionalisering;
  • meer mogelijkheden om transversaal te werken;
  • meer speelkansen.

Hoe moeilijk was het om een aanvraag in te dienen?
Het invullen van het dossier in KIOSK vraagt veel tijd, de voorwaarden zijn complex en de terminologie is niet altijd duidelijk.

Wat verwachten de indieners van het steunpunt?
De top 3:

  • Geef mij feedback over mijn projectidee.
  • Zeg me of mijn aanvraag in aanmerking komt voor subsidies.
  • Geef mij praktische info over timing en deadline.

We noteerden positieve opmerkingen, vragen, knelpunten en wensen. Daar gaan we de komende maanden mee aan de slag.

Meer weten? Contacteer Benedikte De Vos.