Op vrijdag 14 juni organiseerde Demos een praktijktafel om betrokken partners op weg te zetten naar de afsprakennota vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede. 

Er waren drie thematafels:

  • praktijktafel over UiT-pas en lokale netwerken;
  • toeleiding via het Rap op Stap kantoor;
  • en intergemeentelijke samenwerken aan een afsprakennota (in samenwerking met Steunpunt Bovenlokale Cultuur)

Het verslag vind je hier.

Voor wie: alle betrokken partners in een (startend of bestaand) lokaal netwerk ‘vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede’, sportdienst, sportfederatie, jeugddienst, cultuurdienst, jeugdwerkorganisatie, vrijetijdsaanbieder, OCMW, vereniging waar armen het woord nemen, welzijnsschakel, CAW, centrum voor basiseducatie, Samenlevingsopbouw, rap op stap kantoor en andere geĂ¯nteresseerden.