Op vrijdag 14 juni organiseert Demos een praktijktafel om betrokken partners op weg te zetten naar de afsprakennota vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede. 

Er zijn drie thematafels:

  • praktijktafel over UiT-pas en lokale netwerken;
  • toeleiding via het Rap op Stap kantoor;
  • en intergemeentelijke samenwerken aan een afsprakennota (in samenwerking met Steunpunt Bovenlokale Cultuur)

Voor wie: alle betrokken partners in een (startend of bestaand) lokaal netwerk ‘vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede’, sportdienst, sportfederatie, jeugddienst, cultuurdienst, jeugdwerkorganisatie, vrijetijdsaanbieder, OCMW, vereniging waar armen het woord nemen, welzijnsschakel, CAW, centrum voor basiseducatie, Samenlevingsopbouw, rap op stap kantoor en andere geïnteresseerden.

Datum: vrijdag 14 juni 2019
Start – Stop: 9.30 uur tot 13.00 uur (onthaal vanaf 9.00 uur)
Locatie: Kaaitheater, Sainctetelettesquare 19, 1000 Brussel (vlakbij metrohalte IJzer)

Deelnemen is gratis. Meer lezen en inschrijven kun je hier.