14 juni: kennisdag innovatieve partnerprojecten

De Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel lanceert voor de derde keer de projectoproep innovatieve partnerprojecten. Culturele organisaties die met een niet-culturele partner samenwerken kunnen projectsubsidies aanvragen. Partnerprojecten openen voor de cultuursector vaak gesloten deuren naar andere sectoren en bieden de middelen en tijd om nieuwe onderwerpen en vraagstellingen te exploreren. Projectvoorstellen moeten uiterlijk … Lees verder 14 juni: kennisdag innovatieve partnerprojecten

Eerste oproep bovenlokale projecten afgerond

Woensdag 15 mei was de eerste deadline voor het aanvragen van projectsubsidie in het kader van het Decreet Bovenlokale Cultuurwerking. Alles over deze projectsubsidielijn vind je hier. Ook een aanvraag indienen? De volgende deadline is 15 november. BeoordelingsprocedureDe ingediende projecten doorlopen nu de beoordelingsprocedure. Eerst komt de ontvankelijkheidscontrole: binnen de 10 werkdagen worden aanvragers op … Lees verder Eerste oproep bovenlokale projecten afgerond

Praktijktafel ‘De vlag en de lading’

Op vrijdag 14 juni organiseert Demos een praktijktafel om betrokken partners op weg te zetten naar de afsprakennota vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede.  Er zijn drie thematafels: praktijktafel over UiT-pas en lokale netwerken; toeleiding via het Rap op Stap kantoor; en intergemeentelijke samenwerken aan een afsprakennota (in samenwerking met Steunpunt Bovenlokale Cultuur) Voor wie: alle betrokken … Lees verder Praktijktafel ‘De vlag en de lading’

Colloquium ‘Vernieuwende businessmodellen in de cultuursector’

Op woensdag 22 mei 2019 organiseert het Fonds voor Cultuurmanagement van de Universiteit Antwerpen haar jaarlijks colloquium. Onder druk van de digitalisering moeten culturele en creatieve organisaties hun manier van werken herdenken. Zowel op Europees als op lokaal niveau is het vinden van een vernieuwend businessmodel het nieuwe buzz word in de culturele sector. Programma en inschrijven

Neem deel aan Kunstendag voor Kinderen 2019

Op zondag 17 november is het weer Kunstendag voor Kinderen. Vorig jaar zette een 200-tal organisaties een of meer activiteiten op in meer dan 100 steden of gemeenten. Alles samen namen gezinnen metkinderen deel aan meer dan 300 voorstellingen, rondleidingen en workshops. Opnieuw waren vele activiteiten uitverkocht.Als u dit jaar (opnieuw) wilt meewerken aan Kunstendag voor Kinderen, kunt u zich tot en … Lees verder Neem deel aan Kunstendag voor Kinderen 2019