Het decreet bovenlokale cultuurwerking, dat sinds 1 januari 2019 van kracht is, voorziet in projectsubsidies voor bovenlokale cultuurprojecten. Sinds 15 maart kun je starten met een aanvraag.

Wie kan aanvragen?
Culturele en jeugdactoren, openbare besturen en verenigingen met rechtspersoon (niet commercieel) die gelieerd zijn aan kunsten, cultureel erfgoed, circuskunsten, amateurkunsten, sociaal-cultureel volwassenenwerk en jeugdwerk kunnen vanaf nu een aanvraag indienen.

Deadline
De deadline voor projecten die starten vanaf 1 januari 2020 en maximum 3 jaar lopen is 15 mei 2019. Indien gebeurt via de digitale applicatie KIOSK. Overweeg je een aanvraag? Vraag zeker tijdig een login aan.

Voorwaarden
Een project komt in aanmerking wanneer het culturele affiniteit, een bovenlokale schaalgrootte, reikwijdte en relevantie heeft en de reguliere werking van de aanvragende actor overstijgt.

Meer informatie
> Meer informatie over de subsidielijn, de voorwaarden en de beleidsprioriteiten via het departement cultuur
> Bekijk onze informatiepagina over de projectsubsidielijn en alle hulplijnen
> Woon één van onze inspirerende workshops bij