Projectsubsidies voor bovenlokale cultuurprojecten
Voor projecten zijn er jaarlijks twee indienrondes voorzien in het decreet. Alle aanvragen verlopen via KIOSK. Lees hier alles over de projectsubsidie en de voorwaarden.

Voor projectronde 1: indienen uiterlijk op 15 mei voor initiatieven die van start gaan vanaf 1 januari van het jaar na het jaar van indiening;
Voor projectronde 2: indienen uiterlijk op 15 november voor initiatieven die van start gaan vanaf 1 juli van het jaar na het jaar van indiening.

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden dienen hun aanvraagdossier in uiterlijk op 1 oktober van het jaar dat voorafgaat aan de start van de subsidieperiode van zes jaar.

Eerste indiendatum: uiterlijk 1 oktober 2019