Projectsubsidies voor bovenlokale cultuurprojecten
Voor projecten zijn er jaarlijks twee indienrondes voorzien in het decreet. Alle aanvragen verlopen via KIOSK. Lees hier alles over de projectsubsidie en de voorwaarden.

Dit jaar nog een projectdossier indienen? Doe dat uiterlijk op 15 november voor initiatieven die van start gaan vanaf 1 juli 2020.

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden dienen hun aanvraagdossier in uiterlijk op 1 oktober van het jaar dat voorafgaat aan de start van de subsidieperiode van zes jaar.

Eerste indiendatum: uiterlijk 1 oktober 2019