Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen op basis van het decreet bovenlokale cultuurwerking onder­steund worden met een werkingssubsidie van de Vlaamse overheid indien ze een regierol opnemen als verbinder en facilitator van het bovenlokale culturele veld. Aanvragen moeten uiterlijk 1 oktober bij de Vlaamse overheid ingediend worden via de digitale applicatie KIOSK.

Op basis van de binnengekomen vragen rond de oprichting van een intergemeentelijk samenwerkingsverband en de aanvraag van een werkingssubsidie stelde het departement cultuur, jeugd en sport een lijst met vaak gestelde vragen (FAQ) op. Consulteer deze lijst hier.

Interesse in deze werkingssubsidie? Of een projectsubsidie? Meer weten over wat het steunpunt voor jou kan betekenen? Bekijk dan gauw onze pagina ‘intergemeentelijk‘.