Het departement cultuur, jeugd en sport organiseerde de afgelopen maanden meerdere infosessies over het decreet bovenlokale cultuurwerking en het decreet bovenlokale jeugdwerking. Wie er niet kon bij zijn, of wie zijn geheugen nog even wil opfrissen, kan er hier de presentatie op nalezen.