Werkingssubsidie voor IGS
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die een regisseursrol vervullen in het bovenlokale culturele veld kunnen een werkingssubsidie aanvragen van max. 100.000 euro per werkjaar voor een looptijd van zes jaar.
Een intergemeentelijk samenwerkingsverband is een rechtspersoon, opgericht volgens de bepalingen van het decreet Lokaal Bestuur (2017).

Aan de oprichting of continuering van een intergemeentelijk samenwerkingsverband volgens het Decreet Lokaal Bestuur (DLB, 2017) komen heel wat stappen te pas. De specifieke regelgeving vind je hier terug.

Vragen bij de oprichting of verlenging van een IGS?
Met bestuurlijke en technische vragen rond de wetgeving kun je terecht bij het Agentschap Binnenlands Bestuur via binnenland@vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van je mail dat het om een vraag over intergemeentelijke samenwerking gaat.
Bij VVSG, het steunpunt en de belangenbehartiger van de lokale besturen, kun je terecht met juridische & structurele vragen. Stel je vraag via info@vvsg.be en jouw vraag wordt verwerkt.