De projectregelgeving voor amateurkunsten wijzigt en vereenvoudigt vanaf 1 februari 2019. Met de nieuwe regelgeving wil de Vlaamse overheid het internationale amateurkunstenbeleid in Vlaanderen sterker uitbouwen, met meer nadruk op verbreding (meer kansen voor diverse kunstdisciplines) en verdieping (focus op uitwisseling en expertiseontwikkeling). Ook cofinanciering voor internationale projecten wordt nu mogelijk. Meer info en alle deadlines vind je hier.