De Vlaamse overheid reikt drie prioritaire elementen aan die ze extra onder de aandacht wil brengen. Deze beleidsprioriteiten gelden voor de eerste drie indienrondes voor projectsubsidies voor bovenlokale cultuurprojecten.
1ste beleidsprioriteit: aandacht voor socio-demografische uitdagingen
2de beleidsprioriteit: transversaal samenwerken over grenzen heen
3de beleidsprioriteit: verdiepend werken vanuit eigen sterktes
Lees meer over de beleidsprioriteiten