De Vlaamse overheid reikt 3 prioritaire elementen aan die ze extra onder de aandacht wil brengen. Deze beleidsprioriteiten gelden voor de eerste drie indienrondes voor projectsubsidies voor bovenlokale cultuurprojecten.
1e prioriteit: aandacht voor socio-demografische uitdagingen
2e prioriteit: transversaal samenwerken over grenzen heen
3e prioriteit: verdiepend werken vanuit eigen sterktes
Lees meer over de beleidsprioriteiten