Verslag Cultuurforum 2020

Op dinsdag 15 januari 2019 nodigde de Vlaams viceminister-president Sven Gatz de jeugd- en cultuursector uit voor het 8ste publieksmoment van het Cultuurforum 2020 in De Kruitfabriek in Vilvoorde. Ook het nieuwe Steunpunt was van de partij. Check hier presentaties en foto's. https://www.youtube.com/watch?time_continue=130&v=0OWjP5cNams

Maak kennis met de 3 beleidsprioriteiten voor bovenlokale cultuurprojecten

De Vlaamse overheid reikt 3 prioritaire elementen aan die ze extra onder de aandacht wil brengen. Deze beleidsprioriteiten gelden voor de eerste drie indienrondes voor projectsubsidies voor bovenlokale cultuurprojecten. 1e prioriteit: aandacht voor socio-demografische uitdagingen2e prioriteit: transversaal samenwerken over grenzen heen3e prioriteit: verdiepend werken vanuit eigen sterktesLees meer over de beleidsprioriteiten