Verslag Cultuurforum 2020

Op dinsdag 15 januari 2019 nodigde de Vlaams viceminister-president Sven Gatz de jeugd- en cultuursector uit voor het 8ste publieksmoment van het Cultuurforum 2020 in De Kruitfabriek in Vilvoorde. Ook het nieuwe Steunpunt was van de partij. Check hier presentaties en foto's. https://www.youtube.com/watch?time_continue=130&v=0OWjP5cNams

Buurten op den buiten

In het kader van deze projectoproep van de Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Landmaatschappij kunnen burgers (feitelijke verenigingen) en vzw’s tot 5.000 euro financiële steun aanvragen om een project uit te voeren dat de sociale cohesie in buurten met een landelijk karakter versterkt. Een aanvraag indienen kan tot en met 1 april. Lees meer

Maak kennis met de drie beleidsprioriteiten voor bovenlokale cultuurprojecten

De Vlaamse overheid reikt drie prioritaire elementen aan die ze extra onder de aandacht wil brengen. Deze beleidsprioriteiten gelden voor de eerste drie indienrondes voor projectsubsidies voor bovenlokale cultuurprojecten. 1ste beleidsprioriteit: aandacht voor socio-demografische uitdagingen2de beleidsprioriteit: transversaal samenwerken over grenzen heen3de beleidsprioriteit: verdiepend werken vanuit eigen sterktesLees meer over de beleidsprioriteiten