Welkom

Begin januari ging het Steunpunt voor Bovenlokale Cultuur van start. De organisatie vindt zijn oorsprong in het nieuwe decreet bovenlokale cultuurwerking en zal de ontwikkeling van het bovenlokale culturele veld stimuleren. We schieten snel uit de startblokken met een concreet aanbod, en werken samen met de sector aan een actuele en gedragen visie die ons de komende jaren richting geeft.Lees meer

Mee bouwen aan onze werking? We zoeken nieuwe collega’s!

Blijf op de hoogte

Deze webpagina is voorlopig. In de komende maanden bouwen we aan een website, en kiezen we ook een locatie, naam en stijl. Wil je graag op de hoogte blijven? Laat dan hier jouw gegevens achter. Een vraag? Gebruik dan ons contactformulier en je hoort gauw van ons. Op zoek naar de laatste nieuwtjes omtrent bovenlokaal cultuurbeleid en het decreet? Volg dan zeker onze nieuwspagina.

Werkingssubsidie voor intergemeentelijke samenwerking?

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) die een regisseursrol vervullen in het bovenlokale culturele veld kunnen een werkingssubsidie aanvragen van max. 100.000 euro per werkjaar voor een looptijd van zes jaar. Lees meer